Vilket insatsområde hör projektet till?

Vilket insatsområde hör projektet till?

Projektetsinnehåll ska träffa något av de fem insatsområdena och dess specifika mål. Läs om exempel på aktiviteter i varje insatsområde i populärversionen av programmet.