Grön Tillväxt – Trä

Grön Tillväxt – Trä

Grön Tillväxt – Trä

Syftet med Grön Tillväxt Trä är att öka användningen av trä inom byggnation samt som nya material och produkter. Projektet kommer att fokusera på att utnyttja de offentliga aktörernas roll som föregångare och beställare. Ökat samarbete och innovation kommer främjas genom kompetensutveckling av aktörer i värdekedjan samt stöttande av andra initiativ och idéer. Projektet vill främja innovationer samt attrahera fler företagsetableringar. Målet med projektet är att etablera ett ökat samarbete mellan aktörer kring trä som resurs för näringslivsutveckling och miljö. Projektet ska vara en samlad kraft över hela gränsregionen och kommunicera de stora fördelar som finns med trä som material. Grön Tillväxt Trä är en fortsättning på förprojektet ”Grön Tillväxt Trä” och ”Fyrbodal växer på träd”.

Projekt Grön tillväxt trä är nu avslutat

Projektet har samlat aktörer, både offentliga och privata, över hela gränsregionen. Projektet har fokuserat på att utnyttja de offentliga aktörernas roll som föregångare och beställare.

Några av de resultat man har uppnått är att nästan alla kommuner som ingår i projektet geografi har byggt någon offentlig byggnad helt i trä.
Viken fylkeskommune har tagit fram ett policydokument att nya byggnader ska ha träkonstruktion.
Man har tagit fram mycket material för att beskriva fördelarna med att bygga i trä.
I samarbete med Högskolan Väst och Innvovatum har man stärkt arbete med fokus på design och inredning av trä.

Projektet har lagt stor vikt vid kommunikation under projektet gång och man har bland annat producerat ett stort antal filmer.

Sluttrapport Grön Tillväxt Trä

Fakta

INSATSOMRÅDE Innovativa miljöer
SVENSK PROJEKTÄGARE Svinesundskommittén
NORSK PROSJEKTEIER Østfold Fylkeskommune
EU-STÖD 252 750 €
STATLIGE IR-MIDLER 133 625 € (1 069 000 NOK)
TOTALBUDGET 772 750 €
PROJEKTTID 1 sept 2017 – 31 dec 2019
KONTAKTPERSON Iréne Malmberg, irene@svinesundskommitten.com