Gränsen som attraktion

Gränsen som attraktion

Gränsen som attraktion

– gränslösa möjligheter för företag inom turism/reiseliv

I projektet Gränsen som attraktion arbetar vi tillsammans med turistorganisationer och förvaltare för skyddad natur i Bohuslän, Dalsland och Østfold för att vidareutveckla den hållbara beöksnäringen i gränsregionen och bidra till att skapa nya långsiktiga företagssamarbeten. Vi arbetar för att främja utvecklingen av det gränsöverskridande samarbetet och utvecklingen av gränsregionala produkter för att därigenom öka gränsregionens attraktion och konkurrenskraft.

Projektet är nu avslutat. Läs mer om det goda resultatet i Slutrapporten och i den fina populärversionen av slutrapporten

 

Fakta

Insatsområde  Små och medelstora företag
svensk Projektägare  Svinesundskommittén
norsk Prosjekteier  Visit Østfold
EU-stöd  371 957  €
Statlige IR-midler  201 587 €  (1 612 696  NOK)
Totalbudget  1 147 089 €
Projekttid 1 feb 2017 – 31 jan 2020
Kontaktperson Louise Robertsson, +46 70 614 74 54, louise@svinesundskommitten.com
www www.svinesundskommitten.com/verksamhet/turism