The Bioeconomy Region

The Bioeconomy Region

The Bioeconomy Region

Projektet ska bidra till att regionen blir ledande internationellt inom bioekonomi baserad på skogsråvara. Små och medelstora företag ska få ökad växtkraft genom stöd för innovationer, utveckling och processer. Näringslivets internationella konkurrenskraft ska förstärkas och nya marknader öppnas, bland annat genom att fler offentliga och privata aktörer prioriterar bioekonomin. Projektet ska även bidra till att regionala och nationella klimatmål nås.

Fakta

INSATSOMRÅDE Små och medelstora företag
SVENSK PROJEKTÄGARE Region Värmland
NORSK PROSJEKTEIER Akershus fylkeskommune
EU-STÖD 1 239 563 €
STATLIGE IR-MIDLER 680 000 € (5 440 000 NOK)
TOTALBUDGET 4 424 877 €
PROJEKTTID 15 maj 2017 – 15 maj 2020
KONTAKTPERSON Sofia Nibblén-Berndtsson, sofia.nibblen-berndtsson@regionvarmland.se, +46 54 701 10 04, Monika Svanberg, monika.svanberg@afk.no, +47 47331726
www.bioeconomyregion.se