Bioraff – Mer av trä

Bioraff – Mer av trä

Bioraff – Mer av trä

Projektet ska bidra till att skapa hållbar tillväxt i Nordens Gröna Bälte och huvudmålet är att etablera nya samarbetskonstellationer av värdekedjor inom den skogsbaserade näringen.

Delprojekten fokuseras på vidareutveckling av proteinframställning ur skogsindustriella restströmmar för fiskfoder, värdekedjan för fiskfoder, gröna kemikalier ur pyrolysolja samt utveckling av svart pellets ur sågverksrester.

Projektet har avslutats. Läs mer om projektet och dess resultat i inlägget Från trä till fisk – protein från industrispill blir fiskfoder och i slutrapporten.

Fakta

SVENSK PROJEKTÄGARE: SP Processum  AB
NORSK PROSJEKTEIER: PFI, Papir- og fiberinstituttet AS
EU-STÖD: 344 602 €
STATLIGE IR-MIDLER: 163 125 €  (1 305 000 NOK)
TOTALBUDGET: 1 015 455 €
PROJEKTTID: 1 jan 2016 – 31 dec 2018
KONTAKTPERSONER:
Yvonne Söderström Nordin, SP Processum AB, yvonne.sodserstrom@processum.se
Karin Øyaas, PFI, Papir- og fiberinstituttet AS, karin.oyaas@pfi.no
www.processum.se och www.pfi.no