Grenseoverskridende besøksforvaltning for Fulufjellets nasjonalparker

Grenseoverskridende besøksforvaltning for Fulufjellets nasjonalparker

Grenseoverskridende besøksforvaltning for Fulufjellets nasjonalparker

Nasjonalparkstyret for Fulufjellet og Länsstyrelsen Dalarna har et mål om å utvikle en felles og omforent besøksforvaltning for Fulufjellets nasjonalparker. Prosjektet vil ta i bruk besøksforvaltning som et verktøy i en grenseoverskridende besøksstrategi for de to nasjonalparkene som vil øke tilgjengeligheten til grenseregionens natur- og kulturarv, og gjennom fellestiltak presentere begge nasjonalparkene som en sammenhengende enhet.

Projektet har avslutats. Du kan läsa mer om projektet och dess resultat i inlägget Gemensam besöksförvaltning i Fulufjällets nationalparker och i slutrapporten.

Fakta

SVENSK PROJEKTÄGARE Länsstyrelsen Dalarna
NORSK PROSJEKTEIER  Nasjonalparkstyret for Fulufjellet
EU-STÖD 263.377 € (2.450.000 SEK)
STADLIFE IR-MIDLER 137.831 € (1.102.651 NOK)
TOTALBUDGET 875.910 €
PROJEKTTID 1 mai 2016 – 31 dec 2018
KONTAKTPERSON NORGE Henriette Bøe Kildahl / Ragnar Ødegaard
www.nasjonalparkstyret.no/Fulufjellet/
KONTAKTPERSON SVERIGE Agneta Arnesson-Westerdahl / Per Johansson
www.lansstyrelsen.se/dalarna