Business X-Country

Business X-Country

Business X-Country

Huvudmål: Norska (NSF) och Svenska Skidförbundetg (SSF) ska med alla sina utövare, nationella och internationella arrangemang som starka och attraktiva motorer bidra till att utveckla en gemensam marknad for norskt och svenskt näringsliv (SMB), öka förutsättningarna för SMB’s konkurrenskraft, innovation och internationalisering. Skapa attraktiva regioner för näringslivet och ”den stora internationella skidfamiljen” som innefattar våra arrangemang, aktiva , samarbetspartners og publik.

Vårt huvudmål består av två delområden. Första huvudmålet är att utveckla en ny och innovativ arbetsmetod för näringslivsutveckling av små och medelstora företag. Parallellt ska metoden användas till att öka konkurrenskraften för små och medelstora företag regionalt och internationellt. För att nå huvudmålet delar vi upp det i tre delmål.

Delmål 1: Främja SMB’s konkurrenskraft och internationalisering.

Delmål 2: Utveckla och kommersialisera arena och arrangemangsteknologi.

Delmål 3: Skapa en ny modell för utveckling och tillväxt över gränserna.

Fakta

INSATSOMRÅDE Små och medelstora företag
SVENSK PROJEKTÄGARE Svenska Skidförbundet
NORSK PROSJEKTEIER Norska Skidförbundet
EU-STÖD 556 504 EUR
STATLIGE IR-MIDLER 299 630 EUR
TOTALBUDGET 1 712 269 EUR
PROJEKTTID 2 jan 2017 – 1 jan 2020
KONTAKTPERSONER Anders Södergren, anders.sodergren@skidor.com, Åselinn Krane Heimdal, aselinn.heimdal@skiforbundet.no
WWW skidor.com