Gränslöst entreprenörskap

Gränslöst entreprenörskap

Gränslöst entreprenörskap

Projektet ”Gränslöst entreprenörskap – Entreprenörskap mellan skola och näringsliv över landsgränser” bygger på ett samarbete mellan skola, arbets och näringsliv i regionen. Projektet syftar till att stimulera till innovativa och nyskapande samarbeten som kan öka möjligheterna för formningen och utvecklandet av en gemensam entreprenörskapskultur inom gymnasiet och näringslivet i regionerna.

Projektet har avslutats. Ta del av resultat från projektet i denna artikel samt slutrapporten.

Fakta

PROJEKTÄGARE Ung Företagsamhet Dalarna och Ungt Entreprenörskap Hedmark
EU-STÖD 797 929 €
STATLIGA IR-MIDLER 450 000 € (3600000 NOK)
TOTALBUDGET 2 942 110 €
PROJEKTTID 1 juli 2015 – 30 juni 2018
KONTAKTPERSON Annelie Månsson