FRAMFOR – Framgångsrika företag i gränsregionen

FRAMFOR – Framgångsrika företag i gränsregionen

FRAMFOR – framgångsrika företag i gränsregionen

 

Konkurrenskraften för små och medelstora företag i gränsregionen
Fyrbodal-Østfold ska öka– det är målsättningen med projektet
FRAMFOR. I projektet kommer företag, forskare och studenter
från högskolor samt kommuner att samverka och
tillsammans ta fram modeller som hjälper företagen att bli
mer framgångsrika och stärka sin konkurrenskraft.

Fakta

INSATSOMRÅDE Små och medelstora företag
SVENSK PROJEKTÄGARE Högskolan Väst
NORSK PROSJEKTEIER Høgskolen i Østfold
EU-STÖD 767 571 €
STATLIGE IR-MIDLER 425 239 € (3 401 913 NOK)
TOTALBUDGET 2 385 630 €
PROJEKTTID 1 augusti 2016 – 31 juli 2019
KONTAKTPERSON Anders Eklann
WWW. hv.se/framfor