StarCap

StarCap – Starup capital for agile growth

Interregprosjektet StarCap skal sette ambisiøse oppstartsbedrifter i grenseregionen Fyrbodal-Østfold i stand til å tiltrekke seg risikokapital. Prosjektet skal koble potensielle investorer og venturefond mot bedrifter i inkubator- og akseleratorprogrammene i Trollhättan og Fredrikstad. Sammen skal vi utvikle en felles agil arbeidsprosess hvor gründerteam raskt utvikler en idé til et foretak som kan tiltrekke seg nødvendig risikokapital for videre utvikling og markedsadgang.

Projektet är avslutat. Du kan läsa mer om projektet i artikeln ”Nya möjligheter för startups” och i slutrapporten.

Fakta

INSATSOMRÅDE Små och medelstora företag
SVENSK PROJEKTÄGARE Innovatum AB
NORSK PROSJEKTEIER Fredrikstad kommune
NORSKA PROJEKTPARTER Arena Magica, Fredrikstad Innovasjonspark
EU-STÖD 349 507 €
STATLIGE IR-MIDLER 187 500 € (1 500 000 NOK)
TOTALBUDGET 1 074 000 €
PROJEKTTID 1 juli 2016 – 30 sep 2019
KONTAKTPERSONER Lennart Walldén, +46-520-289327(SE), Ingar Guttormsen+47-99 55 41 27(NO)
WWW www.starcap.se, www.starcap.no