GEARS – løfter geologiske natur og kulturverdier

GEARS – løfter geologiske natur og kulturverdier

Turisme basert på geologi er en næring i vekst. Nå har turister som besøker Folldal, Fulufjellet, Siljansringen fått et bedre tilrettelagt tilbud av opplevelser. Gjennom prosjektet GEARS – Geologiskt arv i indre Skandinavien har aktører fra Norge og Sverige bidratt til å forbedre kunnskapsgrunnlaget om regionens geologiske arv. Videre har prosjektet utviklet forslag til formidlingsmetoder som gjør at den geologiske informasjonen kan anvendes bedre i formidlingsøyemed og forvaltning. For eksempel kan du bli med på VR-tur i Folldal gruver och Jutulhogget. Du går stien virtuelt ved å selv velge hvilken vei du vil klikke deg til ved å snu på kameraet opptil 360 grader. Du kan også klikke på hvilket innhold du vil se på hvert punkt i stien som lydfiler, videoer eller tekst. God tur!

Ytterligare ett spännande resultat från projektet är att en av projektdeltagarna startat företaget Vis-Syn som stödjer lokala entreprenörer att utveckla digital förmedling av natur- och kulturarv.

I GEARS deltog geologer och aktörer inom naturförvaltning och besöksnäring för att utveckla kunskapsöverföring och kunskapsinsamling av geologiska naturvärden. Prosjektet er nå i mål. Resultatet finns nu publicerat i en slutrapport och sammanfattas även i filmen ovanför.

Fler filmer från projektet finns också på den svenska projektägarens Sveriges geologiska undersöknings Youtube-kanal.

GEARS-prosjektet er et samarbeid mellom Sveriges geologiska undersökning (SGU) og Norges geologiske undersøkelse (NGU). Prosjektet ble støttet av Interreg Sverige-Norge programmet.

Läs mer i slutrapporten