Green Drive Region

Green Drive Region

Green Drive Region

Interreg-projektet Green Drive Region – En gränslös satsning på fossilfria vägtransporter i inre Skandinavien – omfattar Värmland, Dalarna, Gävleborg, Hedmark och Akershus.

Målet för projektet är att minska användningen av fossila bränslen i vägtrafiken, eftersom den står för en stor del av
utsläppen av klimatgaser. Genom att till exempel öka efterfrågan på fordon som drivs med alternativa bränslen kan 10 procent av vägtrafiken i regionen vara fossiloberoende vid slutet av 2018.

Projektet har avslutats. Ta del av resultat, insikter och idéer kring framtida insatser för fossilfria transporter från Green Drive Region i deras slutrapport och artikeln Var rädd om världen och framtiden – byt drivmedel!

Fakta

SVENSK PROJEKTÄGARE: Region Värmland
NORSK PROJEKTÄGARE: Kunnskapsbyen Lilleström
EU-STÖD: 916 000 EUR
STATLIGA IR-MIDLER: 495 000 EUR (4 331 000 NOK)
TOTAL SVENSK BUDGET: 1,8 milj EUR
TOTAL NORSK BUDGET: 1,1 milj EUR
PROJEKTTID: 1 juli 2015 – 30 juni 2018
KONTAKTPERSON: Se projektets hemsida, www.greendriveregion.com