Scandinavian Heartland – Business Improvement

Scandinavian Heartland – Business Improvement

Scandinavian Heartland – Business Improvement

Scandinavian Heartland är ett samarbete mellan Fjellregionen i Norge och Dalarna i Sverige för att öka sysselsättning och inflyttning. Projektet Business Improvement stöttar företag och kommuner i deras innovationsarbete. Detta gör vi
genom att utbyta metoder över gränsen och testa utvecklingsmetoder som är nya för företag och kommuner.

Projektet avslutades 2018-12-31. Artikeln Framgångsrikt utvecklingsarbete i Scandinavian Heartland sammanfattar projektresultaten och i slutrapporten kan du ta del av resultat och erfarenheter i dess helhet.

Fakta

INSATSOMRÅDE Innovativa miljöer
PROJEKTÄGARE Länsstyrelsen Dalarna och
Regionrådet for Fjellregionen
EU-STÖD 589 773 €
STATLIGA IR-MIDLER 312 500 € (2 500 000 NOK)
TOTALBUDGET 2 221 773 €
PROJEKTTID 1 maj 2015 – 31 december 2018
KONTAKTPERSON jakob.ebner@lansstyrelsen.se
WWW.SCANDHEART.ORG