Var rädd om världen och framtiden – byt drivmedel!

Var rädd om världen och framtiden – byt drivmedel!

Green Drive Region har under 2015-2018 arbetat för att reducera utsläppen från transportsektorn, med fokus på personbilssegmentet. Projektet har bland annat ökat kunskapen om fossiloberoende fordon, skapat lokalt engagemang, utarbetat rapporter, skapat viktiga mötesplatser, utvidgat nätverk och arbetat strategiskt med kommuner för utfasning av fossila drivmedel. T.ex. har projektet stöttat Skedsmo kommune i att utveckla en strategi för att kommunen ska köra fossilfritt år 2020. Ett annat glädjande resultat från projektet är att antal laddpunkter i regionen har ökat med 116,5 % från 2015-2018!

Mycket har skett under projektperioden, men utsläpp från transportsektorn är fortfarande en utmaning. Ta del av mer resultat, insikter och idéer kring framtida insatser för fossilfria transporter från Green Drive Region i deras slutrapport.

projektets hemsida hittar du även lättillgänglig statistik, rapporter, information om olika typer av fossilfria drivmedel, en karta över tank- och laddställen i Sverige och Norge mm. Kolla även in filmer från projektet, bl.a. ”Gasa på” med budskapet: Var rädd om världen och framtiden – byt drivmedel!