IDA – Internationalisering Destinationsutveckling och Attraktionskraft

IDA – Internationalisering Destinationsutveckling och Attraktionskraft

IDA – Internationalisering Destinationsutveckling och Attraktionskraft

Syftet med projektet Internationalisering, Destinationsutveckling och Attraktionskraft (IDA) är att öka förutsättningen för fler livskraftiga företag i ett hållbart företagande inom besöksnäringen i Inre Skandinavien genom att fokusera
på ökad internationalisering.

Läs Slutrapporten

Fakta

SVENSK PROJEKTÄGARE Visit Värmland
NORSK PROSJEKTEIER Visit Hedmark
EU-STÖD 474 096 €
STATLIGA IR-MIDLER 328 125 €
TOTALBUDGET 1 604 442 €
PROJEKTTID 1 mars 2015 – 28 feb 2018
KONTAKTPERSONER
Andreas Norum, andreas.norum@visitvarmland.se
Ingvild Haugbråten, ingvild@visiter.no
Ninni Aarhus Tranum, ninni@akershus.com
Bente Kjenstad Jæger, bente@visitoslofjord.no