Grenseløst samarbeid for sikkerhet 2

Grenseløst samarbeid for sikkerhet 2

Grenseløst samarbeid for sikkerhet 2

Inom området innovativa miljöer kommer Mittuniversitetet och Høgskolen i
Nord-Trøndelag att leda ett samarbetsprojektet som har som mål att bidra till att
undanröja hinder för effektiv krishantering över gränsen. Detta för att nå ökad
säkerhet för boende och besökare i Jämtland och Nord och Sør-Trøndelag. Det
här kan projektetet åstadkomma genom att utveckla nya och effektiva sätt att
öva. Förväntat resultat utveckling av metod och tekniskt stöd för att genomföra
krisövning på ett mer distribuerat och mer effektivt sätt. Samarbetspartners är
kommuner, Polisen, Räddningstjänsten, Röda Korset m. fl.

Fakta

INSATSOMRÅDE Innovativa miljöer
SVENSK PROJEKTÄGARE Mittuniversitetet
NORSK PROSJEKTEIER Nord universitet
EU-STÖD 215292 €
STATLIGE IR-MIDLER 117500 € (940000 NOK)
TOTALBUDGET 666 460 €
PROJEKTTID 1 sep 2015 – 31 aug 2018
KONTAKTPERSONER
Erik Borglund, +46 72 5818933, erik.borglund@minu.se
Knut Ekker, +47 7411 2264, ivar.s.holand@nord.no
http://netgss.org