Gemensam besöksförvaltning i Fulufjällets nationalparker

Gemensam besöksförvaltning i Fulufjällets nationalparker

Under 2016-2018 har Länsstyrelsen i Dalarnas län och Nasjonalparkstyret for Fulufjellet samarbetat i projektet Gränsöverskridande besöksförvaltning för Fulufjällets nationalparker. Projektets syfte var att stärka gränsregionens natur- och kulturarv och med gemensamma insatser utveckla nationalparkerna som en enhet, och mycket spännande har åstadkommits i projektet.

Fulufjällets båda nationalparker är en allt mer populär besöksattraktion. Sommaren 2017, 15 år efter bildandet, slogs ett nytt besöksrekord på Naturum Fulufjället med drygt 30 000 besökare. För att kunna ta emot ännu fler besökare, utveckla näringslivet i Norra Dalarna och östra Hedmark samt ge besökarna en naturupplevelse i världsklass utan att äventyra den unika naturen i parken har projektet tagit fram en gemensam besöksstrategi för Fulufjällets nationalparker på svensk och norsk sida.

Bl.a. har sju fokusområden pekats ut där man satsar på tillrättaläggning och information, medan övriga delen av parken får förbli orörd natur. Naturum Fulufjället har blivit hela parkens besökscentra som numera anordnar gemensamma gränsöverskridande arrangemang, ger information om parken på båda sidor av gränsen och sköter gemensamma gränsregionala facebook- och instagramkonton. En rejäl satsning har gjorts vid Njupeskärsentrén med utveckling av nya besöksmål, nya naturstigar, ny vägvisning, handikappanpassning av stigar och nya kartor – allt för att kunna ta emot fler besökare och ge en vildmarksupplevelse av hög kvalitet under kontrollerade former.

För att utveckla näringslivet i och kring parken har gränsregionala samarbetsplattformar, gemensamma årliga konferenser och certifiering av nationalparkspartners etablerats. En budskapsplattform som beskriver vilken bild man vill förmedla när man kommunicerar och marknadsför Fulufjället har tagits fram och har blivit ett viktigt dokument för alla som arbetar med och i Fulufjället!

Projektet har även genomfört kulturminnesinventeringar som resulterade i 200 nya fornfynd, allt från stenåldersfynd till spår från fäbodar, och tagit fram och digitaliserat berättelser, bilder och filmer om livet i Fulufjället. Tillsammans skapar de en grund för att etablera nya besöksmål i parken och attrahera nya besöksgrupper.

Projektet avslutades 2018-12-31 men insatser för införlivande av besöksstrategin fortsätter. Bl.a. genom märkning av nya gränsöverskridande leder och samarbete kring nationalparkscertifiering för företagare. Ta del av hela projektets slutrapport här.