Grön Tillväxt – Skog

Grön Tillväxt – Skog

Grön Tillväxt – Skog

Inom området fiber och träkompositer är det framförallt stora företag som arbetar med forskning och utveckling. I både Fyrbodal och Östfold finns kunskap inom detta område som kan utvecklas och skapa en tillväxt inom skogs- och tränäringen samt öka det direkta samarbetet mellan näringslivet och akademin. Inom förprojektet skall förutsättningarna för etablering av idé- och projektarenor samt utveckling av nya träbaserade material och trä i kombination med andra material kartläggas.

Fakta

INSATSOMRÅDE Innovativa miljöer
PROJEKTÄGARE Svinesundskommittén/ Østfold fylkeskommune
EU-STÖD 50 000 €
STATLIGA IR-MIDLER 25 000 € (200 000 NOK)
TOTALBUDGET 150 000 €
PROJEKTTID 1 april 2015 – 30 april 2016
KONTAKTPERSON Ola Andersson / Björn Lier / Per Arild Aasheim