Smart Green Region Mid Scandinavia

Smart Green Region Mid Scandinavia

Smart Green Region Mid Scandinavia

Smart Green Region Mid Scandinavia är ett samarbetsprojekt mellan kommunerna Sundsvall, Östersund och Trondheim. Projektet skall bidra till att stärka konkurrenskraften hos små och medelstora företag genom att främja entreprenörskap, utveckla affärsmodeller och bidra till att företag i programområdet samarbetar så att det skapas nya innovativa gränsöverskridande miljöer. En central ambition för projektet är att positionera regionen och aktörerna på en internationell marknad. Projektet har 25 partners inom såväl privat som offentlig sektor.
Delmål:
1. Främja entreprenörskap med utvecklingspotential kopplat till miljö, transporter och
fornybara drivmedel.
2. Främja entreprenörskap med utvecklingspotential kopplat till kultur- och upplevelsenäringar
och St.Olavsleden.
3. Främja entreprenörskap med utvecklingspotential kopplat till upplevelse- och besöksnäring,
idrott och idrottsarrangemang.

Fakta

PROJEKTÄGARE Östersunds kommun och Trondheim kommune
EU-STÖD 1 134 002 €
STATLIGA IR-MIDLER 687 637 EUR € (5 501 099 NOK)
TOTALBUDGET 3 644 230 €
PROJEKTTID 1 maj 2015 – 30 april 2018
www.smartgreenregion.eu