IMTRIS – Innovation Med Trä i Region Inre Skandinavien

IMTRIS – Innovation Med Trä i Region Inre Skandinavien

IMTRIS – Innovation Med Trä i Region Inre Skandinavien

Ett gränsöverskridande projekt om förädling av träråvara som är en central resurs för den regionala bioekonomin. Gemensamma FoU-insatser bidrar till hållbar tillväxt i gränsregionen. Uppbyggnad av strukturer för ökat samarbete mellan universitet, företag och organisationer underlättar att idéer omsätts i innovationer inom produkter och tjänster.

Projektet har avslutats. I artikeln Innovationer med trä samt i slutrapporten kan du läsa mer om projektet och dess resultat.

Fakta

SVENSK PROJEKTÄGARE Karlstads universitet
NORSK PROSJEKTEIER Høgskolen i Oslo og Akershus
EU-STÖD 511 228 €
STATLIGE IR-MIDLER 300 000 € (2 400 000 NOK)
TOTALBUDGET 1 772 456 €
PROJEKTTID 1 sep 2015 – 31 jul 2018
KONTAKTPERSON Karin Granström
WWW IMTRIS.info