Ungt Entreprenörskap i NGB – UEiNGB

Ungt Entreprenörskap i NGB – UEiNGB

Ungt Entreprenörskap i NGB – UEiNGB

Det övergripande målet för UEiNGB är att genom ett gränsöverskridande samarbete mellan skola, näringsliv, universitet
och kommun skapa de bästa förutsättningarna för en ekonomisk stark region med attraktiv livsmiljö. UEiNGB vill stimulera
entreprenörskap, få fler gymnasieungdomar att våga och vilja starta företag eller gå mot högre studier. Detta genom ett aktivt samarbete med näringslivet, kommuner och universiteten i regionen.

Fakta

SVENSK PROJEKTÄGARE Jämtlands Gymnasium
NORSK PROSJEKTEIER Thora Storm videregående skole
EU-STÖD 367 382 €
STATLIGE IR-MIDLER 203 000 € (1 624 000 NOK)
TOTALBUDGET 1 140 764 €
PROJEKTTID 9 mars 2015 – 8 mars 2018
KONTAKTPERSON Tomas Hjelm, tomas.hjelm@jgy.se