Action! Interreg-partnere la grunnlaget for varig filmsamarbeid

Action! Interreg-partnere la grunnlaget for varig filmsamarbeid

Det hele startet med et forprosjekt i 2007. Ti år senere er film-samarbeidet i Midt-Skandinavia en veletablert plattform for internasjonal promotering, store filmproduksjoner, nye nettverk og økt verdiskaping.

De naturlige forutsetningene for levende bilder har alltid vært til stede: Storslagen og variert natur, med høye fjell og dype daler, ispedd idylliske kulturlandskap, aktive bygdesamfunn og pulserende storbyer. Men Trøndelag, Jämtland og Västernorrland manglet tilstrekkelig kompetanse, nettverk og et tydelig internasjonalt fotavtrykk i filmverdenen.

Etablerte nettverket
I 2007 startet derfor fellesinnsatsen for å gjøre regionen mer attraktiv som arena for filmproduksjoner. I et Interreg-støttet forprosjekt innledet Midtnorsk Filmsenter et samarbeid med Filmpool Jämtland (Jämtland läns landsting), Sør- og Nord-Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune, med ambisjon om å etablere den første svensk-norske filmkommisjonen. Mid Nordic Film Commission ble etablert i 2008, med støtte fra Interreg Sverige-Norge, delområde Nordens Grønne Belte.

Läs mer här