Interreg har fått ny logo

Interreg har fått ny logo

Interreg har fått ny logo

Interreg Sverige-Norge har fått ny logo. Du kan läsa mer om kraven för användning nedan..

Den gamla logon för programmet är ersatt med en ny. Ni ska börja använda den nya senast den 1 maj 2016.

EU-regelverket säger, att EU-emblemet (EU-flaggan och texten EUROPEISKA UNIONEN) som minimum bör ha samma höjd eller bredd som andra loggor. För att göra det lättare att använda logon, har emblemet gjorts större.

Den gamla logon

Interreg Sverige–Norge

Den nya logon

interreg_Sverige-Norge_2016_SV_RGB

 

Så använder du logon

Logon för Interreg Sverige-Norge ska finnas på allt material som ni producerar med stöd från programmet. Det gäller exempelvis hemsidor, broschyrer, inbjudningar, reklam-material, rapporter och liknande.

Logon ska ha minimum samma höjd som andra loggor och en minimumbredd på 38,1 mm. Logon ska alltid vara tydlig och passande i förhållande till produktens storlek.

Läs mer om bruket av logon här.

Har ni redan producerat material med den gamla loggan? 

Ni bör skifta logo på ”levande” material såsom hemsidor och sociala medier.

Redan tryckt material ska enligt förordningen redan följa reglerna, och ni behåller det som det är.

 

Informera om stödet

I alla andra informations- och kommunikationsåtgärder som stödmottagaren utför ska Interreg Sverige-Norge och Europeiska regionala utvecklingsfondens stöd till projektet delges vid till exempel en Tv-intervju eller radioannons.

Samtliga projektägare ska som minsta åtgärd sätt upp en affisch/plakat vars minsta format ska vara A3 med information om projektet inklusive unionens ekonomiska stöd, på en plats som är tydligt synlig för allmänheten som exempelvis i entrén till en byggnad.

Har ni frågor om logon, kontakta kommunikationsansvarig Wenche Lidberg på wenche.lidberg@lansstyrelsen.se