Älgvandring och vargars byte

Älgvandring och vargars byte

Interreg projektet GRENSEVILT 2 fokuserar på förvaltningen av vilt i gränsregionerna i Dalarna, Värmland och Innlandet (Norge). Projektet är ett samarbete mellan SLU och Høgskolen i Innlandet. Med hjälp av GPS-sändare följer forskarna i projektet  hur älgar, järvar och vargar rör sig i landskapet. Det de har kommit fram till är att viltet inte tar hänsyn till administrativa gränser inom länder eller mellan länder.

Inom ramen för projektet har animerade filmer tagits fram som bygger på insamlat data från GPS- sändarna. Filmerna exemplifierar hur älgarna vandrar mellan olika områden och vilka byten en varg fäller under några vinterveckor.

Mer information om projektet och de animerade filmerna finns på SLU:s webbsida och hittas via länken nedan.

Animeringar fångar hur älgar, järvar och vargar rör sig landskapet | Externwebben (slu.se)