Kulturturism på kartan

Kulturturism på kartan

Geologiturism är ett relativt nytt begrepp som blir alltmer populärt. I projektet GNIST har man hittat ett sätt att väcka intresset för de geologiska platser som finns i området. Se filmen som visar vad projektet har jobbat med det senaste året.

GNIST (Geologiskt arv i naturbaserad Innovation för Skandinavisk turism) arbetar tillsammans med partners från Sverige och Norge med kunskapsuppbyggnad och kunskapsöverföring om geologiska platser i Dalarnas län och Innlandet Fylke. I samarbete med besöksnäringen har man tagit fram en karta där intressanta platser är utmärkta. Förhoppningen är att detta ska bidra till att turismföretagen kan bredda sina verksamheter inom kulturturism.

Här finns mer information om projektet GNIST