För vad kan du söka?

Projekthandbok Ansöka

För vad kan du söka?

Du kan söka stöd till projekt inom ett av följande insatsområden:

  • Innovativa miljöer: Projekt som stärker forskning, teknisk utveckling och innovation.
  • Små och medelstora företag: Projekt som främjar små och medelstora företags konkurrenskraft.
  • Natur och kulturarv: Projekt som skyddar miljön och främjar en hållbar användning av resurser.
  • Hållbara transporter: Projekt som främjar hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur.
  • Sysselsättning: Projekt som främjar sysselsättning och arbetskraftens rörlighet.En utförlig beskrivning för insatsområdena och dess specifika mål finns i Populärversionen av programmet.