Checklista inför 20 feb

Checklista inför 20 feb

Fredagen den 20 februari är sista dagen att skicka in ansökan till  Interreg Sverige-Norge.

Som en hjälp till sökande har vi skapat två checklistor som kan vara bra att gå igenom innan ansökan skickas in.

Länk till checklista för ansökan som skickas in till ”Min ansökan”

Länk till sjekkliste för ansökan som skickas in till ”Regionalforvaltning.no”