Problem med Min ansökan

Problem med Min ansökan

Meddelande från Tillväxtverkets support om Min ansökan:

Just nu är det högt tryck på tjänsten vilket har skapat tekniska problem och tjänsten kan stängas ner korta stunder på grund av detta. För att ni inte ska förlora data automatsparas er ansökan var 5:e minut. Vi ber om ursäkt för detta och arbetar med problemet. Vi hoppas att det är åtgärdat inom kort.