Corona-viruset och projektens genomförande

Corona-viruset och projektens genomförande

Projekt som får stöd av Interreg Sverige-Norge behöver tänka på följande.

Under nu rådande extraordinära omständigheter är det sannolikt att projekt med kort varsel och till en viss kostnad kommer att behöva ställa in resor, konferenser eller andra typer av möten och sociala sammankomster.

Interreg Sverige-Norge har gjort bedömningen att eventuella avbokningsavgifter eller motsvarande ska anses vara stödberättigande, om kostnaderna bedöms som skäliga och om villkoren för stödet i övrigt är uppfyllda. Stödmottagare uppmanas dock att begränsa kostnaderna och agera med omdöme.

Om konsekvenserna av avbokningar eller inställda evenemang påverkar projektet i den grad att det riskerar att inte kunna nå sina mål, ta kontakt med sekretariatet för Interreg Sverige-Norge.

Interreg Sverige-Norge uppmanar stödmottagare att följa samhällsutvecklingen och den information som ges av Folkhälsomyndigheten och Folkehelseinstituttet.

Eventuellt behov av förlängning av projekttid

Om konsekvenserna av inställda aktiviteter påverkar projektet i den grad att ni ser behov att förlänga projekttiden kan ni ansöka om det per mail till er handläggare. Gör enligt följande:

  • Ansökan om förlängning ska vara gemensam för svensk och norsk projektägare.
  • Skriv i ett separat dokument, spara gärna som PDF när det är klart.
  • Ange ärende-id och projektnamn.
  • Skriv beslutad projekttid och ny önskad projekttid (dock till senast 30 september 2022).
  • Beskriv hur rådande omständigheter har påverkat projektet.
  • Bifoga dokumentet i ett mail till er norska och svenska handläggare.