Film från fredsriket Morokulien

Film från fredsriket Morokulien

I projektet Mötesplats Fredsplatsen Morokulien 4.0 utvecklas gymnasieungdomars kompetens inom bland annat bygg, anläggning, media och kulturhistoria.

Restaureringen av fredsmonumentet, som ligger mitt på gränsen mellan Sverige och Norge och symboliserar 200 år av fred, används som ”case”.

Saadug från Skarnes Videregående skole har fått i uppdrag att dokumentera processen, den första filmen kan du kolla på här.

På sikt vill man att projektet också ska leda till fler besökare och ökad kunskap om monumentet och budskapet kring fred.