Covid-19-pandemien og gjennomføring av prosjekt

Covid-19-pandemien og gjennomføring av prosjekt

Sekretariatet har mottatt flere henvendelser fra prosjekteiere om gjennomføring av prosjekt i lys av Covid-19-pandemien. Vi har forståelse for at pandemien skaper utfordringer for oss alle.

I alle aktivitetsplaner legges det opp til tett dialog mellom aktørene på svensk og norsk side i grenseregionen. Pandemien og nasjonale smittevernregler påvirker gjennomføringen av prosjektene, og det begrenser kontakt over nasjonsgrensen. Dette er en situasjon som er gjennomgående i mer eller mindre alle program med støtte av EUs regionale utviklingsfond.

I de pågående prosjektene i Interreg Sverige Norge-programmet er det viktig at opplevde utfordringer som kommer som konsekvens av pandemien tas opp i rapporteringen til sekretariatet.

Sekretariatet ber alle prosjekteiere som er berørt av covid-19 om å ta kontakt med sekretariatet for å orientere om situasjonen.

Mulige løsninger kan være:

  • Legge fram revidert aktivitetsplan som bidrar til å nå prosjektets opprinnelige prosjektmål. Eks:
    – Dere tar vekk planlagte aktiviteter i prosjektet. Dette vil medføre endringer i budsjett/finansiering. Det må kommuniseres med oss i sekretariatet.
    – Dere dreier fokus i prosjektet pga koronasituasjonen. Dette må også kommuniseres/diskuteres med oss i sekretariatet.
  • Prosjektet søker om å ta en pause, og får en tilsvarende forlenging i etterkant. Merk da at alle prosjekt må avsluttes innen 30. september 2022.