Arbetet med Interreg Sverige-Norge 2021-2027

Arbetet med Interreg Sverige-Norge 2021-2027

Processen att ta fram ett nytt program för Interreg Sverige-Norge 2021-2027 har påbörjats. Programmet tas fram av berörda regioner och fylken.

På svensk sida deltar Västra Götalandsregionen Region Värmland, Region Dalarna, Region Västernorrland och Region Jämtland Härjedalen i arbetet. På norsk sida deltar Viken fylkeskommune, Innlandet fylkeskommune och Trøndelag fylkeskommune. Länsstyrelsen Jämtlands län har fått i uppdrag att vara förvaltande myndighet för det nya programmet. Region Värmland samordnar programskrivningen.

– Interreg-samarbetet är verkligen viktigt för gränsregionerna och vi arbetar tillsammans med övriga regioner och fylken för att ta fram ett nytt program för 2021-2027 som bidrar till utveckling längs gränsen, säger Camilla Tellås, internationell strateg på Region Värmland.

Målsättning

Målbilden är ett väl förankrat och användbart program som tar utgångspunkt i regionernas och fylkenas gemensamma utmaningar och styrkor, det gränsregionala mervärdet och med fokus på insatser som ger resultat på både kort och lång sikt.

Arbetet med att ta fram det nya programmet innefattar att välja vilka politiska mål som ska ingå i Interreg Sverige-Norge 2021-2027 utifrån EU-förordningen. Hur mycket medel som tilldelas till programmet från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och från den norska statsbudgeten är inte beslutat ännu.

Se vidare på EU-kommissionens webbplats.

Partnerskap och tidsperspektiv

Ett så kallat JPC (Joint Programming Committee) med både politiker från programgeografin och tjänstepersoner på regional, nationell och EU-nivå har bildats.

Ett programutkast kommer att förankras och kommuniceras i regionerna och fylkena under senhösten. Vidare ska regionala nämnder besluta om programmet innan de lämnas till näringsdepartementet samt kommunal- og moderningseringsdepartementet och därefter till EU-kommissionen för slutgiltigt beslut.