Dags för RegioStars 2020 – skicka in ditt projekt

Dags för RegioStars 2020 – skicka in ditt projekt

RegioStars Award är en årlig tävling som organiseras av Europeiska kommissionen. Syftet är att identifiera goda exempel inom regional utveckling och framhäva innovativa EU-finansierade projekt. Med målet att inspirera andra regioner och projekt runtom i Europa sätts deltagande projekt i strålkastarljuset i kommunikationsaktiviteter på EU-nivå.

Tematiskt fokus

RegioStars tilldelas projekt i fem temakategorier (smart tillväxt, hållbar tillväxt, tillväxt för alla, stadsutveckling och ett särskilt ämne för året). För 2020 är RegioStars inriktat på fem områden som är centrala för EU:s framtida regionalpolitik:

  • Strukturomvandling för ett smartare Europa (smart tillväxt)
  • Cirkulär ekonomi för ett grönare Europa (hållbar tillväxt)
  • Kompetens och utbildning för ett digitalt Europa (tillväxt för alla)
  • Medborgarnas engagemang för sammanhängande europeiska städer (stadsutveckling)
  • Stärk unga genom samarbete över gränsen – 30 år av Interreg (årets ämne)

En jury bestående av akademiker kommer att bedöma de inlämnade projektansökningarna och utse vinnarna.

Dessutom kommer allmänheten att utse sin egen vinnare genom en offentlig omröstning på nätet och tilldela priset Allmänhetens val till ett av projekten.

Fler uppgifter om priskategorierna finns i guiden för ansökan PDF.

Hur ansöker man?

I guiden för ansökan får du all information du behöver för att göra ditt projekt till vinnare. Utöver en detaljerad beskrivning av detta års priskategorier, behörighet att delta och priskriterierna, innehåller denna guide en praktisk handbok som vägleder dig genom processen.

Plattformen för ansökningar på nätet är öppen från den 2 mars till den 9 maj 2020.

Vinnarna i de fem kategorierna och vinnaren av allmänhetens val får ta emot sina välförtjänta priser vid den festliga RegioStars-ceremonin, som äger rum i Bryssel i oktober 2020.