Peak region och Connect Trøndelag lägger grunden för interregional inkubatortjänst!

Peak region och Connect Trøndelag lägger grunden för interregional inkubatortjänst!

Projektet Midt-svensk/norsk interregional inkubatortjeneste har pågått från 1 januari 2019 – 31 december 2019 med ett huvudmål att stärka de respektive inkubatorerna Peak Region AB och Connect Trøndelag  genom att arbeta mer över gränsen för att stärka de företag som finns i regionen.

Under projektperioden lyckades projektet skapa grunden för en interregional inkubatortjänst samt att testa inkubatorsprogrammet StartUp Exchange på 8 företag från svensk sida och 8 företag från norsk sida som skulle få ta del av ett program som var tänkt att resultera i ett utbyte företagen sinsemellan.

Programmet var mycket uppskattat hos de deltagande företagen och två företag på svensk sida har sedan projektstarten påbörjat handel med den norska sidan.

Utöver det så har projektet skapat ett interregionalt kompetensnätverk där nu 104 personer från 24 företag finns med.

Både Peak Region AB och Connect Trøndelag arbetar nu för att få in projektet i ordinarie verksamhet.

 

Information om projektet och slutrapporten går att hitta här:
https://www.interreg-sverige-norge-2014-2020.com/?portfolio=midt-svensk-norsk-interregional-inkubatortjeneste