Digital slutkonferens: Skogens värden – Innovation för grön omställning i skogen

Digital slutkonferens: Skogens värden – Innovation för grön omställning i skogen

Välkommen till digital slutkonferens för projektet Ingoskog!

Nu går Ingoskog-projektet mot sitt slut och projektet vill bjuda in till finalen – en konferens där kunskap och erfarenheter delas.

När: 19 augusti 2020 kl.13.00-15.00
Plats: Digitalt via Zoom. Du får länk och instruktioner vid anmälan
Anmälan: senast 14 augusti. Mer information och anmälan här
Konferensen är avgiftsfri.

Föreläsare är:
Morten Clemetsen, professor vid NBMU, Norge
Å avdekke stedets muligheter: Landskapsreurser som grunnlag for bred verdiskaping
Susanna Heldt Cassel, professor vid Centrum för besöksnäringsforskning, Högskolan Dalarna, Sverige
Sociala medier och uppkoppling/frånkoppling i skapandet av naturupplevelser i skogen

Dessutom panelsamtal om samverkansprocesser, hållbarhet och ekologi, samt turism och affärsmodeller.

Projektet hoppas att få träffa dig på konferensen där nya erfarenheter och kunskap delas!
Margareta Dahlström, Karlstads universitet och Marius Kjønsberg, Høgskolen i Innlandet
margareta.dahlstrom@kau.se och marius.kjonsberg@inn.no