Älgvandring över gränsen

Älgvandring över gränsen

Animeringen visar rörelsemönster hos 21 GPS-försedda älgar (16 kor och 5 tjurar) som är märkta i projektet GRENSEVILT. Området är beläget i norra delen av Värmland/västra Dalarna i Sverige samt i motsvarade område på norska sidan. Älgarnas rörelser illustreras under ett år med start 1 mars 2018. Olika individer illustreras med olika färger och symboler för kön (tjur/ko). Samtliga rörelser baseras på en GPS-position per dag.

Majoriteten av älgarna vandrar mellan olika sommar- och vinterområden. Vandringar från vinter till sommarområden sker under maj-juni medan vandringar från sommar- till vinterområden sker mer utdraget med början i december.

GRENSEVILT arbetar bland annat med att fånga och märka djur med GPS-sändare för att få detaljerad kunskap om djurens rörelsemönster. Det handlar bland annat om att kartlägga rörelser i relation till administrativa gränser. Det som för älgar, vargar och järvar är ett sammanhängande barrskogsområde är för oss människor en karta full av gränslinjer. Allt från fastighetsgränser till riksgränsen. Skog, jord och vilda djur förvaltas olika i Sverige och Norge baserat på lagstiftning, historik och olika intressen.

Projektet GRENSEVILT arbetar med att skapa förutsättningar för en förbättrad och gränsöverskridande flerartsförvaltning av älg, varg och järv. Projektet inkluderar också frågor om jakt och skogsbruk.

Finn ut mer om GRENSEVILT på https://grensevilt.weebly.com/, eller lik prosjektet på Facebook (GRENSEVILT)