E-Team-bruk av velferdsteknologi

E-Team-bruk av velferdsteknologi

Projektet eTeam har nu nyligen avslutats.

Sedan starten i januari 2018 har projektet varit fokuserat på välfärdsteknologi i kommunal vård och omsorg ur olika perspektiv. Kommuner i Fyrbodal, Sverige, samt i Viken, Norge, har varit den främsta målgruppen för projektet.

Parterna inom eTeam-projektet har haft möjlighet att lära av varandra och utbyta kunskap för att främja kommunal verksamhetsutveckling på båda sidor om gränsen. Fler än 15 forskare och medarbetare från de två högskolorna i området.

Les mer i vedlegget.

eTeam_2021