Ditt projekt kan vara dubbelfinansierat pga Covid-stöd

Ditt projekt kan vara dubbelfinansierat pga Covid-stöd

Om ert projekt till exempel har fått stöd för korttidsarbete, behöver ni meddela oss detta i redovisningen då ni ansöker om utbetalning.

Var uppmärksam på att det bara är faktiska kostnader som kan ingå i rapporteringen för ert projekt.
Stöd som ni fått för en kostnad i samband med covid-19 kan INTE ingå i rapporteringen för ert projekt.