Elva år med svensk-norska mattraditioner

Elva år med svensk-norska mattraditioner

Från spekepølse till flatbröd. En salivgenerande läsning om Interregprojektet Söka gammalt – Skapa nytts väg från 2003 till 2014.   Med finansiering från Interregprogrammet och flera regionala finansiärer i Tröndelag och Jämtland har olika aktiviteter med matproducenter och ungdomar som målgrupp blivit genomförda. Det har handlat om kurser, studieresor, föreläsningar, nätverksträffar och inte minst omfattande dokumentation som bidragit till kunskapssökning, inspiration och produktutveckling. Allt detta har sammanfattats i en fin skrift. För att få tag på skriften Matttradisjoner i Trøndelag og Jämtland/Härjedalen; Dokumentasjon om mathandverk, Interregprosjektet Søke gammelt – skape nytt 2003 – 2014 går det bra att kontakta projektet på http://www.sgsn.se/