VIKTIGT om kostnader efter 31 augusti

VIKTIGT om kostnader efter 31 augusti

Foto: XXX

Sista augusti är samtliga Interreg-Sverige 2007-2013 projekt avslutade. Ingen kostnad kommer att godkännas efter projektslut.

Men säkert kommer några kostnader även att uppstå efter projektslutdatum. För att en utgift ska vara stödberättigande ska utgiften ha uppkommit inom projektperioden som finns i beslutet. Kostnader för tiden som projektledaren och ekonomen lägger ner efter den 31 augusti för att förberedda ansökan om utbetalning är ej stödberättigad. Kostnaden är projektrelaterad men har uppstått efter projektslutdatum och är därför är ej stödberättigande.