Eurobarometern 2019 – allmänna opinionen om EU-frågor

Eurobarometern 2019 – allmänna opinionen om EU-frågor

Vad är Eurobarometern?

Sedan 1973 har EU-institutionerna beställt regelbundna opinionsundersökningar – Eurobarometern – i EU:s samtliga medlemsstater.

De har fokus på medborgarnas förväntningar på EU:s åtgärder, och de viktigaste utmaningar som unionen står inför.

I undersökningarna mäts också i detalj medborgarnas inställning till EU och Europaparlamentet.

Analyserna av resultaten ger en inblick i vilka trender som råder och hur den allmänna opinionen utvecklas när det gäller EU-frågor.

Kommissionen har gjort en kort film av 2019:s resultat av Eurobarometern.