Nya möjligheter för startups

Nya möjligheter för startups


Prosjektet StarCap har vært et samarbeid mellom Innovatum Startup i Trollhättan, Blender Collective i Fredrikstad, og Fredrikstad kommune. Partnerne har sammen utviklet en arbeidsprosess hvor oppstartsbedrifter, eller startups, har fått anledning til å utvikle sin forretningsidé raskt, og komme i posisjon til å tiltrekke seg nødvendig risikokapital for videre utvikling og markedsadgang. Prosjektet har pågått i perioden 2017-2019, og totalt engasjert 50 startups i et intensivt og krevende utviklingsløp. 22 av disse bedriftene har ved slutten av 2019 lykkes med privat kapitalinnhenting.

StarCap har også identifisert et potensial i å involvere og aktivere lokal basert kapital henholdsvis i Østfold og Fyrbodal. Partnerne erfarer at en del investorer vil gjerne investere lokalt, og det er således også et innslag av patriotisme knyttet til et slikt engasjement. Prosjektet har samarbeidet på tvers av grensen for å etablere løsninger som vil gjøre det lettere for lokale investorer å involvere seg i lokale foretak. Dette samarbeidet fortsetter i 2020 i det nye prosjektet RIS – Rural Innovation Stimulation.

Du kan lese mer om prosjektet StarCaps virksomhet og resultater i sluttrapporten.