Felles Fjellrev fortsätter

Felles Fjellrev fortsätter

FjŠllrŠvsvalpar vidSjleangoejohke 20150822

I juni i år fikk prosjektet beskjeden de hadde håpet på: «Felles Fjellrev II» får Interreg-støtte,
og samarbeidet videreføres dermed til desember 2019. Läs mer på Interreg.no