Tour de ski till Östersund och Trondheim 2020, se filmen

Tour de ski till Östersund och Trondheim 2020, se filmen

Interreg-projektet Smart Green Region Mid Scandinavia har som ett delmoment i sitt projektuppdrag att
främja entreprenörskap med utvecklingspotential kopplat till upplevelse- och besöksnäring, idrott och idrottsarrangemang.
Ett resultat av det delmomentet är förslaget till Tour de ski mellan Östersund och Trondheim.
Denna film har tagits fram för att marknadsföra förslaget.