Felles personnummersystem kan være løsningen på grensehinder

Felles personnummersystem kan være løsningen på grensehinder

Nordiske borgere er mobile. Vi studerer, arbeider og pendler i stadig større grad på tvers av nasjonale grenser, noe som ofte skaper byråkratisk utfordringer som resulterer i frustrasjon hos borgerne. Et nordisk personnummer kan være løsningen.

Läs mer på Nordiska rådet och Nordiska ministerrådets hemsida

Klicka här för att komma till norden.org