Skidåkaren Mathias Fredriksson som ”skismører” för samarbete med företag

Skidåkaren Mathias Fredriksson som ”skismører” för samarbete med företag

Smart Green Region Mid-Scandinavia är en vidareutveckling av projektet Green Highway. Ett samarbete mellan Sundsvall, Östersund och Trondheim (SÖT-området) om bland annat en fossilfri region, pilgrimsleden S:t Olavsleden och gemensamma skidevent. Det här Mathias Fredriksson kommer in.

 

Grattis till nya jobbet

– Tack, det här är en spännande satsning med stora möjligheter

Vad ska du göra i projektet?

– Det första är att ansöka om att få ordna en Tour de Ski i området till år 2020.

Jag ska också jobba med att utveckla skidturismen i länet. Till att börja med ska jag inventera befintliga aktörer inom skidturismen i SÖT-området.

Jag antar att du menar längdåkning, inte alpin turism.

– Ja, ja smala skidor är vad det handlar om.
När vi har hittat de företagare som jobbar med det här i området ska vi försöka samla fler att jobba tillsammans. Vi kommer även att försöka att locka nya aktörer, som ännu bara funderar på att starta verksamheter. Att ge dem en knuff i baken, så att de kommer igång. Jag har många idéer som jag ser fram mot att får jobba med.

I vilken omfattning kommer du att jobba med det här projektet?

– Jag kommer att jobba 50 % av min tid med det här projektet och kommer att hålla på till projektet avslutas i april 2018.

Samarbete med norrmännen, borde vi inte alltid införa det, när det gäller skidåkning?

– Ha, ha Det beror på… I sådana här sammanhang är väl bra med samarbete, men annars är det ju kul att tävla mot dem!

Projekt Smart Green Region Mid-Scandinavia 

I projektet fokuserar man på tre områden:

  • Främja entreprenörskap kopplat till transporter och förnybar energi.
  • Främja entreprenörskap kopplat till S:t Olavsleden
  • Främja entreprenörskap kopplat till idrott och idrottsarrangemang.

 

Projektägare: Östersunds kommun och Trondheim kommune. Beviljat EU-stöd: 1 134 002 EUR, beviljade IR-midler 687 637 EUR (5 501 099 NOK) Total omslutning 3 644 230 EUR

Projektledare Sverige: Tomas Arvidsson, +4670 575 58 00, tomas.arvidsson@ostersund.se, Kontaktperson Norge: Kjell Inge Stellander, +47 916 728 82, kjell-inge.stellander@trondheim.kommune.no