Från snöfattig till SNÖRIK

Från snöfattig till SNÖRIK

Erik Melin Söderström från projektet SNÖRIK gästade idag TV4:s Nyhetsmorgon och pratade om snöbrist och hur man kan hushålla med snön på bästa sätt genom kunskap och ny teknik. Bland annat genom att täcka sparad snö med ”filtar” som isolerar snön, och gör att man endast tappar 20-40 % av snön under sommaren. Snölagringstekniken har funnits ett tag, men projektet försöker hjälpa anläggningarna att optimera snölagringen.

På SNÖRIK:s hemsida kan du läsa mer om projektet där Peak Region, NTNU i Trondheim och Mittuniversitetet i Östersund arbetar för att utveckla innovationer för snö.