En glimt av arbetet med att rädda fjällräven

En glimt av arbetet med att rädda fjällräven

Projektet Felles Fjellrev är ett bevarandeprojekt för att rädda fjällräven i Norge och Sverige. Norge och Sverige delar population av fjällrävar, som inte ser några gränser utan rör sig fritt mellan länderna. Organisationerna i projektet ser det därför som naturligt att man hjälps åt att förvalta den.

Få en glimt av projektets arbete med att rädda fjällräven i denna film från Naturvårdsverket: