GDPR och Interreg

GDPR och Interreg

Från och med 25 maj gäller en ny dataskyddsförordning, GDPR, i alla EU-länder. Här i Sverige ersätter den personuppgiftslagen, PUL. I praktiken stärks skyddet av dina personuppgifter och din rätt att veta vad de används till och hur de behandlas av oss på myndigheten, men också hos andra organisationer och företag. 

Länsstyrelsen kan behöva samla in, ta emot eller på annat sätt behandla dina personuppgifter. En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. All typ av hantering som man kan göra med personuppgifter, exempelvis lagra, gallra, sprida och kopiera, är en behandling av personuppgifter.
Om du har ett ärende hos länsstyrelsen kommer vi behandla dina personuppgifter.Alla behandlingar av personuppgifter måste ha laglig grund. Länsstyrelsen är verksam inom ett stort antal rättsområden, därför är det inte möjligt att beskriva den lagliga grunden för varje enskild behandling här på webbplatsen.

För dig som deltar i ett Interreg-projekt innebär den nya lagen ingen förändring.
Vi kommer även att fortsättningsvis behandla dina uppgifter med stor varsamhet och i enlighet med vårt uppdrag som myndighet./Interregsekretariatet