Tillgängligt stöd Interreg Sverige-Norge per maj 2018

Tillgängligt stöd Interreg Sverige-Norge per maj 2018

Hej!

Vi vill informera om hur mycket stöd som finns kvar i programmet och när alla projekt blivit behandlade under utlysningsperiod 7 så ser läget ut som följande:

Beviljat och tillgängligt stöd svensk sida Interreg Sverige-Norge

Tillgängliga medel:

  1. Innovativa miljöer: 322 269 Euro
  2. Små- och medelstora företag: 3 050 214 Euro
  3. Natur- och kulturarv: 875 040 Euro
  4. Hållbara transporter: 3 114 246 Euro
  5. Sysselsättning: 3 513 497 Euro

 

Hur ser det ut på norsk sida?

Då norsk sida har tre olika budgets så får man kontakta respektive norskt sekretariat och höra med dom. Siffrorna ovan gäller endast svensk sida.

 

Vad händer om fler projekt söker stöd och det inte finns tillräckligt för alla?

Då kommer programmets Övervakningskommitté att prioritera vilka projekt som ska få medel. Övervakningskommittén består av medlemmar från hela programregionen.